Stambeno poslovni objekat u Paraćinu

Oblikovanje objekta uslovljeno je specifničnim oblikovanjem parcele na kojoj se gradi. U osnovi se definiše trougaona forma i objekat se svojom zapadnom fasadom okreće ka reci, a severoistočnom ka parku. Ulazna zona se definiše na jugu, te je južna fasada drugačije i tretirana. Slobodnostojeći objekat je takvog oblikovanja da dominira u kontekstu. Generalnom utisku lakoće i lebdenja, doprinosi visoko prizemlje, materijalizovano u staklu i tamnim tonovima, kao i krovna ravan sa velikim prepustom, oslonjena na stubove. Monotonost na fasadi koja je nusproizvod ovakve vrste objekta, prevaziđena je smicanjem otvora, lomljenjem fasadne ravni i prodorom terasa kroz istu.

Klijent:
Ital profil
Lokacija:
Paraćin
Status:
Izgrađeno
Datum:
2016 - 2019
Date:
Category: