Hotel “Biogor” u Sisevcu

U mestu Sisevac, poznatom po izvoru reke Crnice, termalnim vodama, i još uvek dobro očuvanoj prirodi projektovan je hotel Biogor. Objekat se je projektovan kao rekonstrukcija i dogradnja postojećeg restorana sa pripadajućim apartmanima i sa njim ostvaruje novu celinu, koja prepoznaje i poštuje prirodu i zadati teren. Prostiranje objekta uslovljeno je tokom reke, koja je jedan od glavnih motiva korišćenih za inspiraciju prilikom dizajniranja forme objekta. Nastojalo se korišćenju materijala koji su specifični za dati kontekst. Crveni kamen koji je specifičan za mikrolokalitet i drvo dominantni su na fasadi objekta. Hotel se gradi pored termalnog izvora i na njega se oslanja kao na resurs u različitim sferama. Voda je glavna okosnica ovog luksuznog kompleksa u prirodi. Čitav podzemni grad, osmišljen je kao prostor za wellness i spa. Osvetljen kroz lanterne u plafonu stvara specijalan doživljaj prostora i otvara se ka jezeru. Fluidne i organske forme se sa objekta prenose na parter i korisnika vode kroz prostor  sa lakoćom i približavaju mu prirodu.

Klijent:
RM-Stubica
Lokacija:
selo Sisevac. Paraćin
Status:
U izgradnji
Datum:
2019 -
Date:
Category: