Rekonstrukcija porodične kuće u Šaludovcu

Objekat je projektovan nad postojećim prizemnim kubusom koji je imao namenu garaže sa tehničkim prostorijama. Nalazi se na terenu u padu, koji se savladava formiranjem ugaonog objekta. Sprat se pozicionira samo iznad jednog dela objekta i rezervisan je za spavaće sobe. Dnevna soba dobija natkriveni trem uvlačenjem u odnosu na fasadnu ravan, njime se dodatno definiše ulazna partija. Distinkcija između novoprojektovanog i starog se pravi izborom drugačije materijalizacije.

Klijent:
privatni investitor
Lokacija:
selo Šaludovac, Paraćin
Status:
Izgrađeno
Datum:
2016 - 2018
Date:
Category: