Kuća za odmor u Đenovićima

Kuća za odmor u Crnogorskom primorju, za više generacija jedne porodice projektovana je pod uticajem mediteranskog tradicionalnog nasleđa. Umetnuta u stenu, kaskadira ka moru, formirajući front sa tri horizontalne lođe. Korisnici  uživaju luksuz neometanog pogleda, i intime. Smeštanjem servisnih sadržaja u prizemlje i izdizanjem stanovanja na prvu etažu, omogućena je vizura ka moru.

Klijent:
privatni investitor
Lokacija:
Đenovići, Crna gora
Status:
Idejno rešenje
Datum :
2019
Date:
Category: