Poslovni objekat u Paraćinu

Poslovni objekat sa dvojakom funkcijom. Administrativni prostor na dve etaže i magacinski prostor koji se prostire podužno do kraja parcele. Orijentacijom objekta ka frekventnoj saobraćajnici i oblikovanjem se druga funkcija maskira zavodljivo obojenim frontom. Uvlačenjem fronta ostavlja se velika streha sa duplom visinom, oslonjena na stubove. Na taj način se osvaja vazdušni prostor koji u prizemlju definiše ulaznu zonu. Asimetričnim povlačenjem se objekat zatvara bočno prema susedu, a usmerava i otvara ka ulici i svom dvorištu. Otvori na fasadi nestandardnih su dimenzija i odnosa, što je još jedna od projektantskih odluka koja donosi novi karakteristični sloj u oblikovanju prostora.

Klijent:
Drogerija d.o.o.
Lokacija:
Paraćin
Status:
Izgrađen
Datum:
2015 - 2018
Date:
Category: