Porodična kuća u Isakovu

Koristeći slobodni prostor na velikoj parceli uz regionalni put, projektovan je objekat čiji se prostori nižu jedan na drugi u dva osnovna pravca, prateći konfiguraciju terena. Objekat se otvara ka terenu u padu sa pogledom koji seže kilometrima. Glavna kuća povezana je sa gostinskom kućom nadstrešnicom kao mestom susreta i porodičnog druženja.

Klijent:
Natalija i Miša Gecić
Lokacija:
selo Isakovo, Ćuprija
Status:
Izgradnja
Datum:
2014 - 2017
Date:
Category: