Hotel u Vrnjačkoj banji, rekonstukcija i dogradnja

Hotel se nalazi u istorijskom jezgru, koje uslovljava formu, visinu i oblikovanje objekta. Na samom početku pešačke zone, objekat je istovremeno ugaoni i začetnik niza. U formi se izdvajaju tri celine, visoko prizemlje, pojas koji prati zadate parametre, i povučeni segment na vrhu. Projektant koristi različitu materijalizaciju i smicanje u osnovi kako bi razdvojio mase. Rekonstruišući postojeći objekat, inspiraciju crpi iz nasleđa prvobitnog projekta.

Klijent:
privatni inv.
Lokacija:
Vrnjačka Banja
Status:
Idejno rešenje
Datum:
2018.
Date:
Category: