Hotel “Žar ptica” u Beogradu

Projekat nastao kao odgovor na specifične zahteve investitora. Zadata stilska odrednica je “tehno-gotik”, pa je korišćena pojedinačna referenca oba pojma i formira se objekat jedinstvenog izgleda. Korišćenjem samo metala i stakla formirana opna fasade ne ostavlja ravnodušnim. Posmatraču je ostavljeno da učita i stremljenje ka visinama, slomljene lukove, vitraže u odsjaju, ali i treperenje digitalnog, nule i jedinice u binarnom kodu. Smešten u kontekstu koji nije definisan, upravo ga objekat definiše.

Klijent:
Privatni inv.
Lokacija:
Beograd
Status:
Idejno rešenje
Datum:
2017
Date:
Category: