Porodična kuća u Paraćinu

Objekat definisan ograničenjima na predmetnoj lokaciji, postaje introvertna kuća. U ovom projektu autor preispituje poziciju i stav o klasičnom dvorištu. Projektovanjem u nezahvalnim uslovima, dolazi do izmene gledišta na bezlični standard porodične kuće koji pruža okolni kontekst. Kuća se okreće sama sebi, i prostor se niže vertikalno, ostavljajući džepove u  kojima se ostvaruje kontakt sa spoljašnjošću.

Klijent:
privatni investitor
Lokacija:
Paraćin
Status:
Idejno rešenje
Datum:
2018
Date:
Category: