Poslovni objekat u Paraćinu

Poslovni objekat u nizu, u centru grada. Kroz tri etaže autor preispituje upravo zadate parametre i ograničenja građenja u nizu.  Pozicija u odnosu na regulacionu liniju, visina venca, materijalizacija i veličina otvora, su neki od parametara sa kojima se eksperimentiše. U odnosu na vreme u kome nastaje, objekat stavlja na test i tehnologiju gradnje, kao i izbor materijala. Način na koji se odnosi, ili “ne odnosi” prema okruženju takođe je odluka projektanta.

Klijent:
Miroljub Petrović
Lokacija:
Paraćin
Status:
Izgrađeno
Datum:
2006 - 2007
Date:
Category: