Porodična kuća u Paraćinu

Uvlačenjem glavnog objekta od regulacione linije, i postavljanjem objekta dublje u dvorište ostavlja se prostor za prednje dvorište, kao kontakt zonom sa susedstvom. Objekat je orijentisan dvostrano, ka ulici i ka zadnjem dvorištu koje mogućava izolovanje od ulice, buke i pogleda. Horizontalnim elementima kuća se povezuje sa pkotlarnicom i garažom i na taj način gradi kompozitno parterno rešenje.

Klijent:
Miroljub Petrović
Lokacija:
Paraćin
Status:
Izgrađeno
Datum:
2011 - 2012
Date:
Category: