Porodična kuća u Beogradu

Prizemlje porodične kuće formirano je smicanjem dva kubusa, koje kao rezultat daje natkrivene prostore, garažu i terasu ka unutašnjem dvorištu. Ka dvorištu je orijentisan dnevni boravak kao i master spavaća soba. Sprat je rezervisan za spavaće sobe, koje sačinjavaju kubus volumena pozicioniranog kao u ogledalu u odnosu na prizemni. Krajnji rezultat je razbijena forma, sa elementima izdvojenim tamnijim tonom.

Klijent:
privatni investitor
Lokacija:
Beograd
Status:
Izgrađeno
Datum:
2016 - 2018
Date:
Category: