Stambeni objekat

Parcela na kojoj se objekat nalazi ima ugaonu poziciju, na obodu manjeg parka i prostire se u smeru sever-jug, što deifniše oblikovanje objekta.  Slobodnostojeća pozicija na parceli omogućava da se sve fasade tretiraju specifično i omogući zdrava raspodela prostora. Objekat prati podužnu orijentaciju i ugao tretira kaskadnim uvlačenjem po spratovima. Na fasadi se izdvajaju horizontalni elementi, te se oživljava efekat slaganja kubusa, dodatno naglašen izborom materijalizacije. Ritmičnost se postiže pozicijom visokih  balkonskih otvora na fasadi.

Klijent:
privatni investitor
Lokacija:
Ćuprija
Status:
U izgradnji
Datum:
2020 -
Date: