Motel u Ćupriji, rekonstrukcija i dogradnja

Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta sprovedena je tako da očuva postojeći kubus specifičnog oblika jednokrakog krsta u osnovi, sa dodavanjem još jedne etaže, i dogradnjom čitave strukture kroz prizemlje. U tom procesu se izdvajaju tri segmenta koja se smiču po visini. Objekat je paralelan sa autoputem svojom podužnom fasadom. Prizemlje je odvojeno horizontanom strehom, oslonjenom na nosače karakterističnog oblika. Korišćenjem crvene boje se izdvajaju fasadna polja sa otvorima, dok se opna materijalizuje drugačije.

Klijent:
privatni inv.
Lokacija:
Ćuprija, auto-put
Status:
Idejno rešenje
Datum:
2018.
Date:
Category: