Poslovni objekat u Paraćinu

Objekat na uglu velike i frekventne raskrsnice, čija je pozicija uslovljena objektom osnovne škole. Tretira se samo kontinualna ulična fasada, zaobljena na uglu i dvoslojna. Staklo i čelični profili u bojama inspirisanim kontekstom, formiraju granicu između spolja i unutra.

Klijent:
Miroljub Stevanović
Lokacija:
Paraćin
Status:
Idejno rešenje
Datum:
2018.
Date:
Category: