Poslovni objekat u Montani

Objekat je oprojektovan kao poslovni i prodajni prostor. Ojentisan je podužno, paralelno sa saobraćajnicom. Ulazu se pristupa sa parkinga, i ulazna fasada je dominantna. Velika staklena ravan je obložena geometrizovanim rasterom koji se prenosi i na fasadni panel. Karakteristična je izabrana plava boja, koja je bila jedan od uslova investitora.

Klijent:
Angel Petrov
Lokacija:
Montana, Bugarska
Status:
Izgrađen
Datum:
2019-2020
Date:
Category: