Rekonstrukcija porodične kuće u Isakovu

Rekonstrukcija postojeće porodične kuće je izvedena zadržavajući poziciju suterena i koristeći teren u padu kao priliku za raspodelu sadržaja na tri nivoa. Pozicija objekta u dnu parcele onemogućava formiranje velikog dvorišta, međutim, to se nadomešćuje velikim otvorima na fasadi, i velikim terasama na svim nivoima. U osnovi se iščitava podela na dve zone koje povezuje glavni kominikacioni koridor. Ulaz u objekat omogućen je na dva nivoa, formirajući donje i gornje dvorište.

Klijent:
Vesna i Jovan Nikolić
Lokacija:
selo Isakovo, Ćuprija
Status:
Izgrađeno
Datum:
2011 - 2015
Date:
Category: