Kuća za odmor na Samanjcu

Objekat je projektovan kao kuća za odmor u planinskom području. Kuća je u osnovi kvadrat koji se koncentrično širi i manifestuje kao prizemni objekat sa dominantno prepuštenim krovom. Kao jedan od glavnih motiva izdvaja se trem koji opasuje objekat. Motiv tradicionalnog trema se reinterpertira kao prostor za savremenog korisnika.

Klijent:
privatni investitor
Lokacija:
Samanjac, Оpština Boljjevac
Status:
PGD
Datum:
2021.
Date:
Category: