Kuća za odmor u Braču

Koristeći elemente tradicionalne arhitekture u primorju, projektovana je kuća za odmor u savremenom kontekstu. Jednovodni krov i monolitna kamena fasada ogoljena od ukrasa posmatrača navode na učitavanje motiva karakterističnih za dati kontekst. Veliki otvori postavljaju se na fasadu orijentisanu ka moru. Teren u padu prilagođen je izgradnjom kaskada.

Klijent:
Slavko Amulić
Lokacija:
Brač, Hrvatska
Status:
Projekat u toku
Datum:
2022.
Date:
Category: