Porodična kuća u Svojnovu

Jednospratni objekat sa prizemljem otvorenog plana. Prostori se prožimaju i granica sa spoljašnjim se briše postavljanjem velikih otvora na fasadu, koji omogućuju nesmetani prelaz između okruženja. Tome dodatno doprinosi kota terena koja se poklapa sa kotom prizemlja. Objekat definiše jedinstveni centralni kubus, izdvojen fasadom tamnijeg tona, prožet manjim kubusima koji naglašavaju mesta spajanja unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora, poput ulazne zone i terasa.

Klijent:
privatni investitor
Lokacija:
selo Svojnovo, Paraćin
Status:
Izgrađeno
Datum:
2019.
Date:
Category: