Porodična kuća u Oensingenu

Postojeći objekat nasleđe je modernizma i prilično odstupa od manira koneksta u kome se nalazi. Čelična struktura kostur je za fasadna staklena platna. Prizemni objekat usečen je u padinu, za to su korišćeni masivni betonski potporni zidovi, čija sirova obrada dominira u materijalizaciji objekta. U procesu rekonstrukcije postojećeg objekta projektovane su dodatne dve etaže. Projektovano rešenje se uklapa u lokaciju korišćenjem kubusa koji se slažu i na taj način naležu na padinu. Velika denivelacija terena neutrališe se razbijenom formom. Otvori na fasadi orijentišu se niz padinu, tako da se korisnicima omogućuje fantastičan pogled.

Klijent:
Vitomir Kumbrić
Lokacija:
Oensingen, Švajcarska
Status:
Idejno rešenje
Datum:
2019
Date:
Category: